Opetus

Enkussa opetuksesta vastaavat englantia äidinkielenään tai äidinkielen veroisesti puhuvat, energiset ja ammattitaitoiset opettajat. Valtakunnallisten ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi kasvatuksessamme punainen lanka on eettisten perusarvojen kunnioittaminen. Samalla kun lapsi oppii noudattamaan hyviä tapoja ja arvostamaan omaa ja toisten työtä, hänen itseluottamuksensa kasvaa ja sosiaaliset taitonsa kehittyvät.

Ryhmät, lukukausimaksut ja koulun säännöt

Enkku Daycare / Enkku-päiväkoti

Ikäryhmä: 3-5-vuotiaat 

Ajankohta: päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin, 7:30-17:00.

Lukukausimaksu: Enkku Daycareen on mahdollista yksityisen päivähoidon tukea. Kela-korvauksen jälkeen kuukausimaksu on noin 317€/kk. Ilman Kela-korvausta hinta on 790€/kk.

Enkku Päiväkoti toimii Pyynikintorin laidalla osana Enkku-koulun toimintaa. Enkku-päiväkoti on kielirikasteinen päiväkoti, jossa harjoitellaan 3-5-vuotiaiden lasten kanssa englantia ja suomea, jotta tarjota lapselle pehmeän lähdön uuden kielen oppimiseen. Kieli opitaan leikkien ja laulujen kautta sekä käyttämällä kieltä päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailuissa ja pukemisessa. Täydellisen kielipolun takaamiseksi Enkku-päiväkodin lapset osallistuvat 5 -vuotiaina Kindergarten-opetukseen, josta he jatkavat esikouluumme.

Kindergarten Club

Ikäryhmä: (4-)5 -vuotiaat. 

Ajankohta: opetus maanantaista perjantaihin. Aamupäiväryhmä klo 8.30-11.00, iltapäiväryhmä klo 12.00-14.30.
Lukukausimaksu: 580 €/lukukausi + kirjamaksu

Kindergartenissa aloitamme 5-vuotiaiden kanssa englannin kielen sanaston oppimisen leikkien ja laulaen kokeneen natiivipuhujan opastuksella. Lapsella ei tarvitse olla entuudestaan englannin kielen taitoa.  Kindergartenissa harjoitellaan lempeästi myös kouluvalmiuksia kuten läksyjä ja omalla paikalla istumista. Pitkä kokemuksemme on osoittanut, että 2,5 tunnin opetusjakso on tämän ikäiselle lapselle sopivan mittainen, ja opetuksen jälkeen Enkku Daycareen ilmoittautuneet lapset viettävät loppupäivänsä englannin kielen harjoittelua tukevassa ympäristössä. Kindergartenin myötä lapsen kielitaito karttuu riittävälle tasolle siirtymään vieraskieliseen esikouluun ja siitä mahdollisesti koulupolulle. Kindergartenin käyneet lapset jatkavat 6-vuotiaina Enkun esikouluryhmässä.

Pre-School / Esikoulu

Ikäryhmä: 6-7-vuotiaat.

Ajankohta: maanantaista perjantaihin, 9-13

Lukukausimaksu: maksuton esikouluaikana. Ei-tamperelaiset esikoululaiset tarvitsevat hyväksynnän omasta kotikunnastaan.

Esikoulussa 6-7-vuotiaille laajennamme englannin kielen sanastoa ja kehitämme koulunkäyntivalmiuksia. Laulut, tarinat ja pelit innostavat kielen oma-aloitteiseen käyttöön. Esiopetus on Tampereen kaupungin hyväksymää virallista esiopetusta eikä siitä peritä korvausta. Esikoulun käytyään lapsilla on valmiudet hakeutua englanninkieliselle luokalle Tampereen kansainväliseen kouluun (FISTA). Ryhmäkoko on 13-20 lasta, ja ryhmiä on kaksi.

Pre-School Parking / Esikoululaisten iltapäiväkerho

Ikäryhmä: esikoulun 6-vuotiaat.

Ajankohta: maanantaista perjantaihin, aamuisin 7:30-9:00, iltapäivisin klo 13-17.

Lukukausimaksu: Vanhempien kuukausimaksu enintään 225€/kk, sis. aamuhoidon. Esikoulun jälkeisen hoidon kokonaiskustannus on 409,16€/kk, joka koostuu vanhempien maksamasta kuukausimaksusta (enintään 225€) ja Kelan suoraan hoidon tuottajalle maksamasta yksityisen hoidon tuesta.

Enkku tarjoaa esikoululapsille mahdollisuuden kokopäivähoitoon esikoulun lisäksi. Koulun ovet aukeavat klo 7.30 ja sulkeutuvat klo 17. Aamu- ja iltapäivähoito on ohjattua toimintaa vertaisryhmässä, ja siihen sisältyy ulkoilua, pelejä, leikkejä ja yhteinen välipala.

After School Club / Koululaisten iltapäiväkerho

Ikäryhmä: 1-2 -luokkalaiset.

Ajankohta: koulupäivän päättymisen jälkeen, tarvittaessa aamuisin ennen koulupäivän alkua

Lukukausimaksu: 1-3h/pv: 70€
3-4,5h/pv: 120€

4,5-6h/pv: 140e

Iltapäiväkerho  1. ja 2. luokan oppilaille. Enkun henkilökunta hakee lapset FISTA:sta, ja iltapäiväkerholaisille tarjotaan mahdollisuus jokapäiväiseen ulkoiluun sekä läksyjen tekoon, johon saa tarvittaessa aikuisen apua. Iltapäiväkerhossa on niin vapaata kuin ohjattuakin leikkiä, välipala, askartelua ja projekteja sekä erilaisia aktiviteetteja.

Cooking Club / Koululaisten kokkikerho

Ikäryhmä: koululaiset, 1-4-luokkalaiset

Ajankohta: torstaisin klo 15-16

Lukukausimaksu: 140 €/lukukausi

Ryhmässä opetellaan mittayksikköjä ja ruokasanastoa englanniksi. Viikottaisilla tunneillaan lapset myöskin harjoittelevat itse ruuan tekemistä ja pääsevät myös maistelemaan työnsä tuloksia. Lapsen on mahdollista osallistua iltapäiväkerhon aikana kokkikerhoon.

YLEISET LUKUKAUSIMAKSUT

Tampereen Englantilaisen Koulun omistaa Tampereen Englantilaisen Koulun ystävät ry, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen jäseniä ovat Enkkua käyvien lasten vanhemmat. Yhdistyksen jäsenmaksu yhdeltä perheeltä on 20€/vuosi. Lapsen ilmoittautuessa ensimmäistä kertaa kouluun sitovasti, peritään rekisteröimismaksu 40€.

KOULUN SÄÄNNÖT

1. Kouluun on tultava riittävän ajoissa.
2. Lapset riisuvat ja harjaavat kenkänsä ala-aulassa. Mikäli lapsen tuoja saattaa lapsen yläkertaan, jättävät he kenkänsä alas.
3. Vaatteet jätetään nimetyille paikoille.
4. Sisätossut laitetaan jalkaan. Tossuja voi säilyttää koulussa.
5. Pipot ja hanskat laitetaan reppuun koulupäivän ajaksi.
6. Vaatteiden, kenkien ja repun tulee olla nimikoituja.
7. Reput jätetään naulakkoon ja vain kirjat otetaan luokkaan.
8. Reppuun pitää mahtua A4-kokoinen kirja.
9. Kirja on hyvä päällystää ja pakata läpinäkyvään muovitaskuun.
10. Koulussa noudatetaan hyviä tapoja ja opettajien antamia sääntöjä ja ohjeita.
11. Rappusissa ja käytävissä ei saa juosta eikä metelöidä.
12. Kouluun ei tuoda omia leluja eikä pelejä, ellei toisin ole sovittu (lelupäivä).
13. Jos lapsen opettaja katsoo, että lapsi ei sopeudu kouluun, hän keskustelee asiasta lapsen huoltajien kanssa.
14. Johtokunnalla on oikeus erottaa lapsi koulusta määräajaksi.
15. Koulupäivän päättyessä lapsen hakija tai päiväkotiin hakijat odottavat lapsiaan koulun ulkopuolella.
16. Myöhästymisestä tai poissaoloista tulee ilmoittaa lapsen opettajalle. Kätevimmin sen voi tehdä txt:llä.
17. Opettajalle ilmoitetaan vuoden alussa lapsen tuoja ja hakija sekä yhteiskuljetus- tai muut järjestelyt. Muutoksista tulee ilmoittaa opettajalle.