Opetus

Enkussa opetuksesta vastaavat englantia äidinkielenään tai äidinkielen veroisesti puhuvat, energiset ja ammattitaitoiset opettajat. Valtakunnallisten ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi kasvatuksessamme punainen lanka on eettisten perusarvojen kunnioittaminen. Samalla kun lapsi oppii noudattamaan hyviä tapoja ja arvostamaan omaa ja toisten työtä, hänen itseluottamuksensa kasvaa ja sosiaaliset taitonsa kehittyvät.

Ryhmät, lukukausimaksut ja koulun säännöt

Enkku Daycare / Enkku-päiväkoti

Ikäryhmä: 3-5-vuotiaat 

Ajankohta: päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin, 8:00-17:00.

Lukukausimaksu:  Tampereen kaupungin palvelusetelillä vanhemmilta enintään 295€/kk

Enkku Päiväkoti toimii Pyynikintorin laidalla osana Enkku-koulun toimintaa. Enkku-päiväkoti on kielirikasteinen päiväkoti, jossa harjoitellaan 3-5-vuotiaiden lasten kanssa englantia ja suomea, jotta tarjota lapselle pehmeän lähdön uuden kielen oppimiseen. Kieli opitaan leikkien ja laulujen kautta sekä käyttämällä kieltä päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailuissa ja pukemisessa. 

Enkku- kerho/ English Club

Ikäryhmä: 2-5 -vuotiaat. 

Ajankohta: opetus tiistaista torstaihin. Aamupäiväryhmä klo 8.45-11.45.  

Enkku-kerhossa aloitamme 2-vuotiaiden kanssa englannin kielen sanaston oppimisen leikkien ja laulaen kokeneen natiivipuhujan opastuksella. Lapsella ei tarvitse olla entuudestaan englannin kielen taitoa.  Enkku- kerhossa harjoitellaan lempeästi myös kouluvalmiuksia kuten läksyjä ja omalla paikalla istumista. Pitkä kokemuksemme on osoittanut, että 3 tunnin opetusjakso on tämän ikäiselle lapselle sopivan mittainen. Enkku-kerhon myötä lapsen kielitaito karttuu riittävälle tasolle siirtymään vieraskieliseen esikouluun ja siitä mahdollisesti koulupolulle. 

Pre-School Parking / Esikoulua täydentävä hoito

Ikäryhmä: esikoulun 6-vuotiaat.

Ajankohta: ma- pe klo 7:00-17:00. Mahdollisuus Tampereen kaupungin palveluseteliin, kysy lisätietoja Enkulta.

Enkku tarjoaa esikoululapsille mahdollisuuden kokopäivähoitoon esikoulun lisäksi. Koulun ovet aukeavat klo 7.00 ja sulkeutuvat klo 17. Aamu- ja iltapäivähoito on ohjattua toimintaa vertaisryhmässä, ja siihen sisältyy ulkoilua, pelejä, leikkejä ja yhteinen välipala.

After School Club / Koululaisten iltapäiväkerho

Ikäryhmä: 1-2 -luokkalaiset.

Ajankohta: koulupäivän päättymisen jälkeen, tarvittaessa aamuisin ennen koulupäivän alkua

Kuukausimaksu: 1-3h/pv: 70€
3-4,5h/pv: 120€

4,5-6h/pv: 140e

Iltapäiväkerho  1. ja 2. luokan oppilaille. Enkun henkilökunta hakee lapset FISTA:sta, ja iltapäiväkerholaisille tarjotaan mahdollisuus jokapäiväiseen ulkoiluun sekä läksyjen tekoon, johon saa tarvittaessa aikuisen apua. Iltapäiväkerhossa on niin vapaata kuin ohjattuakin leikkiä, välipala, askartelua ja projekteja sekä erilaisia aktiviteetteja.

Cooking Club / Koululaisten kokkikerho- peruutettu toistaiseksi

Ikäryhmä: koululaiset, 1-4-luokkalaiset

Ajankohta: torstaisin klo 15-16

Lukukausimaksu: 160 €/lukukausi

Ryhmässä opetellaan mittayksikköjä ja ruokasanastoa englanniksi. Viikottaisilla tunneillaan lapset myöskin harjoittelevat itse ruuan tekemistä ja pääsevät myös maistelemaan työnsä tuloksia. Lapsen on mahdollista osallistua iltapäiväkerhon aikana kokkikerhoon.

YLEISET LUKUKAUSIMAKSUT

Tampereen Englantilaisen Koulun omistaa Tampereen Englantilaisen Koulun ystävät ry, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen jäseniä ovat Enkkua käyvien lasten vanhemmat. Yhdistyksen jäsenmaksu yhdeltä perheeltä on 20€/vuosi. Lapsen ilmoittautuessa ensimmäistä kertaa kouluun sitovasti, peritään rekisteröimismaksu 40€.