Opetus

Enkussa opetuksesta vastaavat englantia äidinkielenään tai äidinkielen veroisesti puhuvat, energiset ja ammattitaitoiset opettajat. Valtakunnallisten ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi kasvatuksessamme punainen lanka on eettisten perusarvojen kunnioittaminen. Samalla kun lapsi oppii noudattamaan hyviä tapoja ja arvostamaan omaa ja toisten työtä, hänen itseluottamuksensa kasvaa ja sosiaaliset taitonsa kehittyvät.

Ryhmät, lukukausimaksut ja koulun säännöt

Enkku Daycare / Enkku-päiväkoti

Ikäryhmä: 3-5-vuotiaat 

Ajankohta: päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin, 7:30-17:00.

Lukukausimaksu: Enkku Daycareen kuukausihinta ennen Kelan yksityisen hoidon tukea on 840€/kk. Vanhempien maksuosuus on enintään noin 365€/kk.

Enkku Päiväkoti toimii Pyynikintorin laidalla osana Enkku-koulun toimintaa. Enkku-päiväkoti on kielirikasteinen päiväkoti, jossa harjoitellaan 3-5-vuotiaiden lasten kanssa englantia ja suomea, jotta tarjota lapselle pehmeän lähdön uuden kielen oppimiseen. Kieli opitaan leikkien ja laulujen kautta sekä käyttämällä kieltä päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailuissa ja pukemisessa. Täydellisen kielipolun takaamiseksi Enkku-päiväkodin lapset osallistuvat 5 -vuotiaina Kindergarten-opetukseen, josta he jatkavat esikouluumme.

Kindergarten Club

Ikäryhmä: (4-)5 -vuotiaat. 

Ajankohta: opetus maanantaista perjantaihin. Aamupäiväryhmä klo 8.30-11.00, iltapäiväryhmä klo 12.00-14.30.
Lukukausimaksu: 580 €/lukukausi + kirjamaksu

Kindergartenissa aloitamme 5-vuotiaiden kanssa englannin kielen sanaston oppimisen leikkien ja laulaen kokeneen natiivipuhujan opastuksella. Lapsella ei tarvitse olla entuudestaan englannin kielen taitoa.  Kindergartenissa harjoitellaan lempeästi myös kouluvalmiuksia kuten läksyjä ja omalla paikalla istumista. Pitkä kokemuksemme on osoittanut, että 2,5 tunnin opetusjakso on tämän ikäiselle lapselle sopivan mittainen, ja opetuksen jälkeen Enkku Daycareen ilmoittautuneet lapset viettävät loppupäivänsä englannin kielen harjoittelua tukevassa ympäristössä. Kindergartenin myötä lapsen kielitaito karttuu riittävälle tasolle siirtymään vieraskieliseen esikouluun ja siitä mahdollisesti koulupolulle. Kindergartenin käyneet lapset jatkavat 6-vuotiaina Enkun esikouluryhmässä.

Pre-School / Esikoulu

Ikäryhmä: 6-7-vuotiaat.

Ajankohta: maanantaista perjantaihin, 9-13

Lukukausimaksu: maksuton esikouluaikana. Ei-tamperelaiset esikoululaiset tarvitsevat hyväksynnän omasta kotikunnastaan.

Esikoulussa 6-7-vuotiaille laajennamme englannin kielen sanastoa ja kehitämme koulunkäyntivalmiuksia. Laulut, tarinat ja pelit innostavat kielen oma-aloitteiseen käyttöön. Esiopetus on Tampereen kaupungin hyväksymää virallista esiopetusta eikä siitä peritä korvausta. Esikoulun käytyään lapsilla on valmiudet hakeutua englanninkieliselle luokalle Tampereen kansainväliseen kouluun (FISTA). Ryhmäkoko on 13-20 lasta, ja ryhmiä on kaksi.

Pre-School Parking / Esikoululaisten iltapäiväkerho

Ikäryhmä: esikoulun 6-vuotiaat.

Ajankohta: maanantaista perjantaihin, aamuisin 7:30-9:00, iltapäivisin klo 13-17.

Lukukausimaksu: Vanhempien kuukausimaksu enintään 251€/kk, sis. aamuhoidon. Esikoulun jälkeisen hoidon kokonaiskustannus on 435€/kk, joka koostuu vanhempien maksamasta kuukausimaksusta (enintään 251€) ja Kelan suoraan hoidon tuottajalle maksamasta yksityisen hoidon tuesta.

Enkku tarjoaa esikoululapsille mahdollisuuden kokopäivähoitoon esikoulun lisäksi. Koulun ovet aukeavat klo 7.30 ja sulkeutuvat klo 17. Aamu- ja iltapäivähoito on ohjattua toimintaa vertaisryhmässä, ja siihen sisältyy ulkoilua, pelejä, leikkejä ja yhteinen välipala.

After School Club / Koululaisten iltapäiväkerho

Ikäryhmä: 1-2 -luokkalaiset.

Ajankohta: koulupäivän päättymisen jälkeen, tarvittaessa aamuisin ennen koulupäivän alkua

Kuukausimaksu: 1-3h/pv: 70€
3-4,5h/pv: 120€

4,5-6h/pv: 140e

Iltapäiväkerho  1. ja 2. luokan oppilaille. Enkun henkilökunta hakee lapset FISTA:sta, ja iltapäiväkerholaisille tarjotaan mahdollisuus jokapäiväiseen ulkoiluun sekä läksyjen tekoon, johon saa tarvittaessa aikuisen apua. Iltapäiväkerhossa on niin vapaata kuin ohjattuakin leikkiä, välipala, askartelua ja projekteja sekä erilaisia aktiviteetteja.

Cooking Club / Koululaisten kokkikerho- peruutettu toistaiseksi

Ikäryhmä: koululaiset, 1-4-luokkalaiset

Ajankohta: torstaisin klo 15-16

Lukukausimaksu: 160 €/lukukausi

Ryhmässä opetellaan mittayksikköjä ja ruokasanastoa englanniksi. Viikottaisilla tunneillaan lapset myöskin harjoittelevat itse ruuan tekemistä ja pääsevät myös maistelemaan työnsä tuloksia. Lapsen on mahdollista osallistua iltapäiväkerhon aikana kokkikerhoon.

YLEISET LUKUKAUSIMAKSUT

Tampereen Englantilaisen Koulun omistaa Tampereen Englantilaisen Koulun ystävät ry, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen jäseniä ovat Enkkua käyvien lasten vanhemmat. Yhdistyksen jäsenmaksu yhdeltä perheeltä on 20€/vuosi. Lapsen ilmoittautuessa ensimmäistä kertaa kouluun sitovasti, peritään rekisteröimismaksu 40€.

PREV
NEXT
140 € /month

Koululaisten kokkikerho

Ryhmässä opetellaan mittayksikköjä ja ruokasanastoa englanniksi sekä harjoittelevat itse ruuan tekemistä.
1–2 -luokkalaiset Years Old
alk. 70 € /month

Koululaisten iltapäiväkerho

Enkun henkilökunta hakee lapset FISTA:sta. Iltapäiväkerhossa on välipala sekä erilaisia aktiviteetteja.
1–2 -luokkalaiset Years Old
225 € /month

Esikoululaisten iltapäiväkerho

Enkku tarjoaa esikoululapsille mahdollisuuden kokopäivähoitoon esikoulun lisäksi.
6 Years Old
0 € /month

Esikoulu

Esikoulussa laajennamme englannin kielen sanastoa ja kehitämme koulunkäyntivalmiuksia hakeutua englanninkieliselle luokalle.
6–7 Years Old
20 Class Size
580 € /month

Kindergarten Club

Kindergartenissa harjoitellaan lempeästi kouluvalmiuksia kuten läksyjä ja omalla paikalla istumista.
(4)–5 Years Old
24 Class Size
317 € /month

Enkku-päiväkoti

Enkku on kielirikasteinen päiväkoti, jossa kieli opitaan leikkien ja laulujen kautta sekä käyttämällä kieltä päivittäisissä toiminnoissa.
3–5 Years Old
24 Class Size